देशलाई माया गर्नेहरूलाई…………..

–गोबिन्द राज ओझा (राजन)
दिपायल सिलगढी न.पा.२ दिपायल डोटी  

देशलाई माया गर्नेहरूलाई सम्झनामा राखे
जो हाम्रो देशको लागि लडे, र मरे

हामीले तिनीहरूको बारेमा पढ्नु पर्छ
जसले देशको लागि ठुलो त्याग गरे

नेपाल एक मात्र देश सुन्दरताले भरिपूर्ण छ
जसले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले माया दिन्छ

देशको रक्षा गर्ने सिपाहीहरूलाई सम्झनुपर्छ
हाम्रा योद्धाहरूको प्रशंसा गर्नु छ

देशलाई माया गर्नेहरूलाई सम्झनामा राखे 
जो हाम्रो देशको लागि लडे, र मरे

सम्बन्धित
Loading...